enric

Enric Gracia Costa

Soci Director

enriquegracia@tresmarconsultors.com

L’Enric Gracia va co-fundar Tresmar Consultors l’any 1987 amb en Francesc Catena, assessorant conjuntament empreses i particulars fins a data d’avui. Aquesta sòlida unió els ha permès oferir un servei proper, professional i de confiança als seus clients.

Amb més de quaranta anys de trajectòria professional, té una dilatada experiència en l’assessorament tècnic-jurídic i estratègic a empreses en matèria de contractació, extinció de contractes, alta direcció, negociació col·lectiva i processos de reorganització i reestructuració laboral i consultoria laboral general, així com actuacions davant dels Organismes Laborals, de la Seguretat Social i de la Inspecció de Treball.