francesc

Francesc Catena Mir

Soci Director

francesccatena@tresmarconsultors.com

En Francesc Catena va co-fundar Tresmar Consultors l’any 1987 amb l’Enric Gracia, assessorant conjuntament empreses i particulars fins a data d’avui. Aquesta sòlida unió els ha permès oferir un servei proper, professional i de confiança als seus clients.

Compta amb una consolidada trajectòria professional de més de trenta cinc anys en l’assessorament a tot tipus de societats, tant en els aspectes fiscals com en els comptables i financers. Disposa d’un profund coneixement en l’operativa i l’anàlisi comptable així com els aspectes financers de la gestió empresarial.

Tanmateix, és expert en fiscalitat empresarial i particular, especialment en fiscalitat corporativa i de l’empresa familiar, planificació fiscal successòria i actuacions de defensa davant dels Organismes Tributaris.