servicio legal

En l’actualitat, la prevenció de la litigiositat, la resolució alternativa de conflictes o la resolució eficient dels mateixos és primordial. Defensem els interessos dels nostres clients amb integritat, professionalitat i compromís total, posant a la seva disposició professionals de les diferents àrees legals i equips multidisciplinaris que asseguren la seva millor defensa.

El nostre àmbit d’actuació comprèn les següents branques jurídiques: